Pochodnie wykorzystujemy głównie do oświetlenia mocno zaciemnionych miejsc np. tworząc magicznie oświetloną drogę prowadzącą do oddalonego miejsca pokazu pirotechnicznego. Świetnie nadają się również do inscenizacji i występów artystycznych.