Na pytanie gdzie powstały piękne i kolorowe efekty, zwane dzisiaj fajerwerkami większość z nas odpowie, że w Chinach.

Na początku swej historii fajerwerki miały efekt hukowy, nie wizualny. Jednak ich głośny wybuch wzbudzał powszechny zachwyt. Dziś materiały hukowe są dostępne w formie petard lub wyrzutni typu Salute.

W 206 r. p.n.e. w czasach dynastii Han w Chinach był zwyczaj prażenia bambusów, aby wywołać huk odstraszający złe duchy. W późniejszych czasach sztuczne ognie były wykorzystywane przy religijnych obrządkach oraz podczas modlitw o szczęście i pomyślność.

Dopiero rozwój pirotechniki zapoczątkował wynalezienie w Chinach w IX w. prochu czarnego. Był on jedyną znaną mieszanką pirotechniczną aż do połowy XIX wieku.

Fajerwerki bardzo szybko zyskały swoją popularność. Pierwsze pokazy sztucznych ogni robiono na dworze cesarskim w Chinach w XII wieku. Do roku 1965 do odpalania ładunków używano lontu pirotechnicznego o stałym czasie spalania. Czas odpalenia kolejnych ładunków regulowano używając różnej długości lontu. Od 1965 do odpalania sztucznych ogni używano elektrycznych zapłonników pozwalających na dużo lepszą ingerencję w czas odpalania oraz zwiększających bezpieczeństwo obsługi technicznej pokazów.

Ogólna wiedza o pirotechnice przyszła do Europy późno, bo dopiero w XVI w prawdopodobnie przez kraje arabskie. W Europie największy wkład wnieśli Włosi organizując pokazy i rozwijając przemysł pirotechniczny. Kolejni byli Francuzi i Niemcy, a w końcu XVI wieku wiedza ta dotarła także do Anglii. Fajerwerkami świętowano królewskie i dworskie uroczystości, zwycięskie bitwy, święta religijne. Z biegiem czasu w kilku krajach Europy strażnikami wiedzy pirotechnicznej stali się głównie wojskowi. Do tej pory fajerwerki wykorzystuje się w celach bojowych i operacjach wojskowych do oświetlania pola walki, sygnalizacji, maskowania oraz wzniecania ognia. Pierwszy pokaz pirotechniczny w Polsce został zorganizowany w 1918 roku, w kilka dni po odzyskaniu niepodległości, który trwał 3 minuty.

Obecnie fajerwerki są używane głównie w celach widowiskowo-rozrywkowych do uświetnienia różnych uroczystości, takich jak obchody dnia miast, koncerty, wesela, imprezy firmowe, często w połączeniu z muzyką. We współczesnych czasach w petardach i wyrzutniach stosuje się nowoczesne, widowiskowe i zaawansowane technologicznie środki pirotechniczne. Oprócz fajerwerków używanych przez profesjonalistów, dostępne są różne rodzaje produktów pirotechnicznych do stosowania bez dodatkowych uprawnień.